VCD

   小E東游,路遇一販,販問曰:可要VCD?

  E神情木然,作不屑狀。

  販乃低聲耳語曰:有很好看的!

  E明其意,心中大喜,販領之至無人處,遂成交。

  數日後,E返,忙抵實驗室欲賞之。忽見屏幕前現出一行大字:“小學語文課本第三冊!”

  E大呼上當,遂暈倒。